Gospoda Leśna w Lesie Marysieńka

W 1877 r. właściciel browaru w Głubczycach, Eduard Beyer, zaproponował magistratowi, że założy w lesie restaurację z kolumnadą i piwnicą lodownią, za co będzie płacił 150 marek dzierżawy, a po 10 latach przekaże ją nieodpłatnie miastu. Władze miejskie odmówiły, ponieważ  same myślały o założeniu tu restauracji „Pod Gwiazdą”. Pierwszy projekt za 17 tys. marek okazała się jednak zbyt drogi. Dopiero w 1892 r. grupa mieszkańców Głubczyc składająca się ze wspomnianego Eduarda Beyera, właściciela młyna parowego Bohma, właściciela fabryka A. Hollaendra, rajcy E.Hollaendra, radcy prawnego Kurka, adwokata Lufta, dr Neumanna i właściciela fabryki Richarda Teichmanna postarała się o odpowiednie środki na realizację tego pomysłu. Miasto Głubczyce zakupiło 2 z 12 świadect udziałowych w wys. 1200 marek każde. Do 1911 r. miasto było już w posiadaniu 8 świadectw wartości 10 400 marek. Jesienią 1892 r. rozpoczęto budowę restauracji i otwarto ją 1 lipca 1893 r. jako „Gospodę Leśną” (Waldschenke). Pierwszy dzierżawca Hugo Jonathas płacił rocznie z tego tytułu 1200 marek. Zbudowano tu też stajnię, a w 1907 r. lodownię. „Gospoda Leśna” mieściła mieszkanie dzierżawcy, 2 izby restauracyjne oraz dużą i małą kolumnadę. W 1897 r. powstał hall muzyczny naprzeciwko dużej kolumnady. Jesienią 1910 r. został wycięty las z północnej strony tej gospody i w 1911 r. powstały tu założenia ogrodnicze. W 1935 r. pod kierunkiem miejskiego budowniczego Paula Klehra ” Gospoda Leśna” została przebudowana, a jedna z dwóch sal tanecznych otrzymała szklaną posadzkę od spodu barwnie podświetlaną, ufundowaną przez browar Weberbauera.

331649 331650 3651925 3431128 3637753 240302 222315 4695766 331646 331645 239799 4064283 3628772 3628765 331643 251629Obecnie nieruchomość można wydzierżawić lub kupić.

20595219_17 20595219_2 20595219_5 20595219_15 20595219_14 20595219_1 20595219_3 20595219_6 20595219_4 20595219_8 20595219_7 20595219_18 20595219_13 20595219_12 20595219_11

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *