Ratusz w Głubczycach

Stan przed odbudową

Wzmiankowany 1383. Wzniesiony na miejscu domu kupieckiego, istniejącego 1298. Obecny zbudowany 1570, z wykorzystaniem murów poprzedniego gotyckiego. Po pożarze 1603 odbudowany gruntownie 1863-4 w stylu neogotyckim. 1930 restaurowany, z częściowym wydobyciem elementów renesansowych. Spalony w czasie działań wojennych 1945. Murowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Piętrowy. Wzniesiony na rzucie prostokąta z wieża od pn. Mury zachowane częściowo od gzymsu koronującego. W niektórych pomieszczeniach przyziemia sklepienia kolebkowo-krzyżowe i kolebkowe z lunetami. Wieża w dolnej kondygnacji węższą, wokół niej galeryjka. Dekoracja ścian wieży sgraffitowa, geometryczna w. XVII , w znacznej części zrekonstruowana 1936. Okna prostokątne w kamiennym obramieniu renesansowym. Pierwotnie ratusz posiadał półkoliste wykusze oraz attykę z grzebieniem renesansowym o bogatym wykroju. Wieżę wieńczył hełm barokowy o podwójnej latarni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *